En grafisk profil åt Mellgren Consulting. Johnny Mellgren är IT konsult och är med i mitt nätverk.
Det grafiska temat vi valde att ta använda ska spegla komponenter. Jag ville använda ett tema med cirklar i olika mönster. Det kan vara ett slags hemligt språk som du kommunicerar med. Cirklarna är också en beståndsdel i logotypen. Jag hade en idé tidigare att illustrera ett slags förlopp med mappar som utvecklas - en metafor för Mellgren Consultings strukturerinsprocess. Istället blev den en och en halv cirkel, den halva tycker jag tyder på att cirklarna egentligen vill fortsätta, liksom Mellgren utvecklar sin kunds projekt.

http://www.mellgren.com/