Martin hade den äran att göra om Illustratörscentrums hemsida. Designen skulle vara anonym för att låta kreatörernas alster komma fram till så stor del som möjligt.

Tanken med designen på förstasidan var att visa mångfalden hos ICs medlemmar. Lösningen blev en evigt föränderlig mosiak. Sidan är helt gjord i flash.

Gå till Illustratörscentrums nya hemsida.