Collage av olika tuschteckningar gjorda vid olika tillfällen och med olika ändamål. Gemensamt för dem är att det är snabba teckningar avsedda för dagspress där tryckprocessen är lite grövre.