Jag har hjälpt en att ta fram storyboards för fotograferingar som han vill sälja in, ett snabbt och ekonomiskt sätt att sälja in en idé till beställaren.
Se den grafiska profilen här.