Stockholm PRIDE festivalkatalog 2004.
Denna trycksak tog jag först fram en mall för som Stockholm Pride godkände och fyllde på med textinnehåll. Detta första moment skedde på distans.
Det slutgiltiga originalet gjorde jag hos kunden så de skulle få vara delaktiga till 100%. I ett projekt som detta är det väldigt många ändringar fram till tryckinlämning så för att det skulle bli smidigare satt jag hos kunden och gjorde alla original.
Jag har även gjort illustrationerna i katalogen.
Hör av dig (info@sandstromdesign.se) till mig om du vill veta mer.

Ladda ner hela programmet som PDF (filen är STOR 7 MB)