Grafisk profil år ett nätverk som sysslar med kommunikation. Profilen skulle vara fexibel så vi gjorde en textlogga som vi kompletterade med texter, symboler och figurer i ett gemensamt färgtema.