Vi tog fram en ny grafisk identitet år Skånes Livsmedelsakademi under våren 2008. Med den nya identiteten ville Skånes Livsmedelsakademi befästa sin roll i kontakten mellan näringsliv och utbildning gällande den skånska livsmedelsnäringen. Centralt i profilen var att ta fram en ny webblösning som skulle vara informationsrik och dynamisk. Utöver detta tog vi även fram kontorstryck, designmanual samt en mängd andra grafiska verktyg.

Jag tog fram profilen tillsammans med Arne Berge.

www.livsmedelsakademin.se/