Broschyr, web och grafisk profil till Sollentuna kommun. Detta projekt innhåller en grafisk profil, web och olika trycksaker. Sollentuna kommuns vuxenutbildning ville ha ett enhetligt utseende för web och trycksaker. Jag hjälpte dem att ta fram en ny grafisk profil som skulle funka för såväl digitala, som för tryckta media.

Mitt arbete för dem har resulterat i en web, två kataloger och en folder. Katalogerna vill de kunna göra om själva för varje ny termin, därför gjode jag dem lite enklare så att de själva kunde jobba med den i Indesign.