Varje år håller IAS (International Aids Society) en stor konferens i världen. 2005 hölls konferensen i Rio de Janeiro. Varje konferens ska ha sin speciella identitet och många människor ska kunna jobba med den så det har varit viktigt att ta fram något som är enkelt men med karaktär. Denna profil genomsyrar trycksaker, web, wordmallar, powerpoint...

Som Art director åt IAS hjälper jag dem med att ta fram en unik grafisk profil för varje konferans. Profilen ska fungera för såväl anställda på IAS som underleverantörer.