En utställning på Form/Design center

Under designåret 2005 har 5 designer och 5 hemslöjdare genomfört ett projekt tillsammans. Arbetet har varit fritt och öppet med målet att finna gemensamma plattformar och möjligheter till utveckling genom att förstå varandras kompetenser. Jag blev tillfrågad att skapa en identitet för utställningen.

Länk till Form/Design Center Malmö