En skiss åt en kund som ville testa möjligheterna att göra ett spel som komplement till sin web.