Bridgerunner verkar i Öresundsregionen med att underlätta för svenska och danska företag att göra affärer med varandra.
Jag hjälpte dem att ta fram en grafisk plattform att kommunicera med. Idén bygger på tvåspråkigheten/ två sidor. Alla dokument/webb/visikort har två versioner som anspelar på hur de gör på andra sidan.

www.bridgerunner.se