Betsson jobbade jag med under min tid som AD på CDG. Då gjorde jag bl.a. deras logotyp.