BDD (Business Driven Development) - system och affärsutveckling. Jag hjälpte dem att ta fram ett nytt grafiskt koncept. Det var viktigt att ta fram något som de kunde använda i olika media, powerpoints, wordmallar, webb, broschyrer, produktblad m m.

Jag försöker alltid leverera produkter som kunden själv kan uppdatera och arbeta med. En grafisk profil är inte bara en logotyp med en manual för hur man ska lägga in logotypen på en vit yta. Ju mer levande en profil är destå mer levande blir företagets kommunikation.