Affisch/Folder för Tycho Brahe gymnasieskola i Helsingborg.

Ena sidan skulle kunna fungera som en affisch och den andra som en informationsfolder.

Ett samarbete med fotograf Kenneth Ruona och copy Arne Berge.