En informationsbroschyr till IDEON AGRO FOOD. Arne Berge var projektledare. Maria Esaiasson gjorde illustrationerna.