Profilkoncept Expandera

Vi på Södra Esplanaden har tagit fram Expanderas profilmnual. VI har försökt skapa en spännande profil som kan användas på ett flexibelt sätt.

Kort beskrivande text vilka Expandera är:

"Expandera är startpunkten för förändring. Hos oss möts företag som förstår att design ger resultat på sista raden.

Expandera är en agentur, en guide och en mötesplats – allt i ett. Vi ser till att spännande möten blir till samarbeten som lönar sig. Tack vare vår närhet till designer, företag och offentliga verksamheter kan vi enkelt para ihop kompetens med behov. På så sätt närmar vi oss visionen – fler och starkare företag i Skåne/Blekinge."